Het Antwerps Pikantje is een kruidige kaascreatie die voortvloeit uit de rijke Antwerpse geschiedenis en de economische ontwikkelingen in de 16de eeuw : de “Gouden Eeuw” van Antwerpen.
Het toenmalige Antwerpen was als stad aan de Schelde een succesvol handelscentrum waar kooplieden, financiers, ambachtslui en kunstenaars elkaar vonden.
Verschillende straatnamen verwijzen naar de bloeiende handel in kaas. In 1547 werd de nieuwe Stadswaag opgericht door Gilbert Van Schoonbeke, een visionair en sluw handelaar.
Deze was ook de uitbater van de boter- en de ‘kaaswaag’, de plaats waar goederen gewogen werden en een belasting, de “waagtol”, geheven werd.
Antwerpen was ook het centrum van de kruidenhandel, welke toen in handen was van de Portugezen (Vasco de Gama).
Door de groeiende activiteiten in Antwerpen besliste de koning van Portugal om Antwerpen het distributiecentrum te maken van de handel in kruiden en specerijen.
Deze handel was dan ook belangrijk en inspireert ons om een kaas aan te bieden met de ingrediënten die mee de ontwikkeling van de stad Antwerpen hebben bepaald in de 16de eeuw.

Tip! Onze kaaswinkel is niet ver gelegen van Ekeren, Brasschaat, Hoevenen, Schoten, Stabroek en Kalmthout, Putte- Kapellen.